Meer info: zie onze presentatie


STATUS:

- Onze actie met boeken verzamelen, kent een enorm succes in Belgie... Er zijn nu reeds, meer dan 4000 boeken geschonken aan onze Vlaamse Bibliotheek!!!

- Alle boeken staan in onze garage in Oostende , en zullen tijdens de zomermaanden geinventeerd worden en daarna overgebracht naar Oslo.

 

VIN-Online en ook alle Vlamingen In Noorwegen zouden graag de volgende mensen bedanken voor hun gulle medewerking:

- Klasse (maandblad uitgegeven door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.)

- De Kringloop winkels in Brecht (Kempen) en Zaventem 

- Familie E. Bekers - Rubberecht uit Beveren

-Familie Peeters uit Westmalle

- Uitgeverij  VUM

- Familie Gon uit Schaarbeek

- Familie Van Walleghem uit Gent

- Familie Leys-De Backer uit Zaventem

- De Noorse zeemans-kerk in Antwerpen

- De Koning BoudewijnStichting

- Vlamingen in de Wereld

en nog vele meer...laat ons zeker weten als we jou vergeten zijn...

Vlaamse Bibliotheek In Noorwegen

Vin-Online wil graag met jou hulp een bibliotheek starten voor Vlamingen en Nederlandstalige in Noorwegen. Het doel is, allen een kans te geven  om  gewoon van een gezellig boek te genieten,  kinderen Vlaams te leren of  referenties op te zoeken. Maar wie weet, willen ook Noren die Nederlands leren, deze unieke kans benutten. Om dit te kunnen verwezenlijke willen graag jou hulp, stop voortaan die oude boeken, puzzels, video's in een doos en wij zullen er alles voor doen om deze doos in ons bezit te krijgen. Alles is welkom romans, kinderboeken, woordenboeken, sience-fiction, encyclopedies, puzzels, video's,  je noemt het maar wij willen het. Een klein deel van de boeken wordt geschonken aan zieke en gevangen Belgen in Noorwegen.

Ons doel is om  een kultuurhuis te maken en zal in verschillende stappen verlopen.

Eerst een bibliotheek, dan daarnaast een activiteiten-lokaal en daar willen we dan verschillende activiteiten en projecten beginnen; zoals taallessen Noors voor de belgen die net aankomen, Nederlands voor de andere helfden (partners van Belgen of de kinderen). Gewone ontmoetingen en bezigheden, tentoonstellingen\optredens van Vlaamse artisten en kunstenaars. Uitwisselingsprojecten, vrijwillersprojecten voor bijvoorbeeld mensen die aankomen en hulp nodig hebben bij het vinden van een job of papieren. Dit zijn dingtjes die heel veel betekenen en waar een ambassade niet mee kan helpen.

De Vlaamse bibliotheek is dus ons startpunt;  Hier is onze doelstelling om een steunpunt te zijn voor families die hun kinderen gemakkelijker Vlaamse of Nederlandse waarden willen leren. Zij kunnen dan al het materiaal gewoon bij ons lenen, uit te proberen en zien wat het beste past bij hun kinderen. Maar ook gewoon voor ontspanning of de gezelligheid. Dubbels van boeken sturen naar gevangene en zieken Belgen in Noorwegen. Later willen we de bibliotheek runnen met uitwisselings-studenten of aupairs uit Belgie, die dan een ervaring krijgen en de mensen hier hebben dan altijd een Vlaams oor.

 Voor de opening zullen we proberen om 5000 boeken te verzamelen,  allemaal schonken door de Belgische bevolking.

- Gebruikers mogen de boeken twee ganse maanden houden (grote afstanden)

- De bibliotheek zal naast de boeken en speelhoek voor kinderen, ook een informatiestand hebben met publicaties van de verschillende ministeries (voorbeeld info over het bouwen van huis, opzoek naar de juiste school, bejaardenhuis, vakantiebrochures etc.)

- Elke maand leest een ouder, Vlaamse kinderverhalen. ( Puzzel-wedsrijd, aanleren Vlaamse liedjes met gitaar)

- Elk jaar rond kerst en pasen nodigen we een Belgisch priester uit om een eucharistie-viering uit te voeren.

- Lezingen (bezoek van BB's), Voorstellingen

- Vlaamse filmavonden ( Cinema Pat� )

- Internet toegang

- Hobby-groeps heb jij een hobby die je beslist aan andere wil aanleren, kan je dat in dit lokaal.

- Jobclub