Vlamingen In Noorwegen Magazine:

In deze rubriek vind U elke twee maanden een nieuw interview, U kunt natuurlijk ook altijd oudere artikels opvragen via de archief link:

Ons tweede artikel is een gesprek Inge Roggemans van Vlamingen in de Wereld omtrent imigreren naar Noorwegen en meer bepaald over de 'lopende' projecten in welbepaalde dorpen/gemeenten in Noorwegen. Vlamingen In de Wereld, organiseerd namelijk regelmatig informatie-avonden om dit onderwerp.

Voorgeschiedenis

Diverse regio's in zowel het zuiden als in het noorden van Noorwegen kampen met een teruggang in het bevolkingsaantal. Dat wil o.a. zeggen: er zijn meer verhuizingen uit de gemeente dan naar de gemeente, waardoor een negatief saldo ontstaat. Jongeren gaan na de middelbare school bijvoorbeeld studeren in een grotere plaats, vinden na hun studie daar een baan en komen voorlopig niet meer terug. Lokale en regionale acties om ze terug te laten komen, leveren vaak nauwelijks of geen resultaat op, hoewel enkelen terugkeren nadat ze kinderen hebben gekregen. In de meeste gevallen is er echter geen passend werk voor hen. En een bedrijfssluiting in een gemeente kan er toe leiden dat de ontslagen werknemers hun heil ergens anders zoeken en met hun gezin verhuizen.
Minder geboortes in verhouding tot het aantal sterftes in een gemeente kan ook tot een negatief saldo leiden (bekijk eens de statistieken van enkele wervingsgemeentes om een beter beeld te krijgen).

Door een teruglopend bevolkingsaantal kunnen allerlei voorzieningen in gevaar komen. Zo kan het zijn dat bij een teruglopend leerlingaantal de lagere school haar deuren moet sluiten. Of dat de plaatselijke supermarkt te weinig klanten krijgt om nog van te kunnen bestaan. En voor eilanden kan een afname van de bevolking betekenen dat de veerboten van en naar het vasteland minder vaak gaan varen. Waardoor er vervolgens nog meer mensen wegtrekken.......

Om deze negatieve spiraal te doorbreken, richten een aantal gemeentes, regio's en eilanden in Noorwegen hun blik nu op het buitenland. Op dit moment zijn meerdere wervingsprojecten in diverse delen van Noorwegen Op dit moment zijn meerdere wervingsprojecten in diverse delen van Noorwegen door Dhr Gert Rietman, ge�nitieerd en opgestart, gefinancierd door de plaatselijke of regionale overheid. In de wervingsprojecten richt hij zich voornamelijk op werving van gezinnen in Nederland, Belgi� en Duitsland. Gezinnen die zich willen vestigen in een projectregio/-gemeente krijgen begeleiding en advies bij het opstarten van een eigen bedrijfje, het vinden van woonruimte (huur of koop), het regelen van formaliteiten, het aanmelden bij school en instanties, etcetera. Ook degenen die aangenomen worden op eventuele vacatures in de wervingsgemeentes, kunnen deze begeleiding krijgen.

Waarom infoavond over Noorwegen?

Naar aanleiding van de lopende wervingscampagnes rond bepaalde gemeenten in Noorwegen kwamen we via onze lokale vertegenwoordiger, dhr Filip Van Laenen, in contact met de heer Gert Rietman. Dhr Rietman is Nederlander maar woont sinds 1997 in Stordal/Noorwegen. Hij is tevens de stuwende kracht �n bezieler van dit project. In Noorwegen werkte hij eerst als Euroconsulent, daarna als ambtenaar bij de provincie waar hij van zeer nabij de problematiek van de terugloop van de bevolking binnen bepaalde gemeenten zag escaleren�

Gezien zijn ervaring als consulent was de link vlug gelegd! Hij zou op zoek gaan naar geschikte gezinnen die deze dorpen terug nieuw leven konden inblazen.

Gert Rietman startte samen met zijn vrouw Janet Roelofs het bedrijfje �Placement�

Hij benaderde de gemeenten in nood en bood hen zijn diensten als consulent aan. Die gingen hier gretig op in en zijn tevens de grootste sponsors van dit project.

Regelmatig komen er �nieuwe� gemeenten bij die een beroep doen op �Placement�.

Het project is zelfs bekend tot in Zweden & Schotland. Ook hier kampt men in enkele dorpen/gemeenten met dezelfde problematiek.

Wat doet Gert Rietman precies?

-          Informatie verstrekken omtrent wonen & werken

-          Opzetten en uitvoeren van wervingsprojecten

-          Advies en begeleiding (ook naar de gemeenten toe)

-          Bemiddelen

Waarom wervingsprojecten?

Rietman schetst in grote lijnen de problematiek van deze dorpen

-          afname aantal inwoners:

jongeren die verder studeren (vanaf 16) moeten noodgedwongen naar de stad en kunnen ook n� hun studie niet meer aan de slag in hun gemeente�geen plaats voor hooggeschoolden

-          minder bedrijvigheid (bedrijven sluiten, geen inkomsten)

het betreft hier vaak een te eenzijdige arbeidsmarkt. Soms alleen visindustrie of alleen meubelindustrie! Wanneer het dan in ��n van deze sectoren niet vlot, kent dit zijn weerslag op de hele bevolking.

-          Behoefte aan vakmensen/specialisten

Lokaal kan men niemand vinden. Daarom focust men nu op Nederland �n Vlaanderen

Voorstelling diverse projecten

Momenteel zijn er 4 dorpen waar dit project loopt. In december/januari komen er nieuwe bij! Een aantal vacante plaatsen zijn reeds ingenomen door Nederlanders �n Vlamingen. Enkele voorbeelden:

-          gezin gaat een geitenboerderij starten

-          gezin start een mosselkwekerij

-          2 gezinnen starten een camping

-          Vlaams gezin neemt een lokale winkel over

-          Vlaming gaat ginder aan de slag als aannemer

-          Vlaming stalt er zijn zeilboot en organiseert toeristische uitstappen naar o.m. Spitsbergen

Of men nu een camping opstart of een herberg/restaurant overneemt, �Placement� bemiddelt bij alles.

Rietman belicht elk dorpje van nabij.

Wie komt in aanmerking?

-          gezinnen (liefst m�t kinderen)

-          ondernemers (alle idee�n zijn bespreekbaar)

-          investeerders (vb. overnemen van een schooltje, boerderij,�)

-          vakmensen/specialisten

Momenteel zijn er weinig vacatures, doch eigen idee�n zijn welkom!

Mensen die een eigen bedrijf oprichten worden extra gesteund! Zij krijgen alle hulp en begeleiding. De nodige subsidie/financiering kan besproken worden.

Financiering van deze projecten?

-          gemeenten (diverse fondsen)

-          provincie (diverse fondsen)

-          inwoners (via buurtverenigingen trachten zij zelf financieel bij te dragen)

-          bedrijven (zij hebben immers behoefte aan personeel)

Er is g��n contract met de gemeente waarin staat dat je verplicht bent om x aantal jaren in het door jou gekozen dorpje te verblijven. Men hoopt natuurlijk dat de geleverde financi�le inspanning zijn vruchten zal afwerpen en dat de �nieuwe� gezinnen  standvastig zijn.

De woonplicht is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Meestal ben je wel verplicht om in je nieuwe woning effectief te verblijven.

Waarom zou je naar Noorwegen gaan?

Volgens dhr Rietman voor een aantal onbetaalbare zaken zoals:

-          ruimte

-          frisse lucht

-          schoon water

-          minder stress

-          veilige omgeving

-          goede sociale voorzieningen � vergelijkbaar met Belgi� zwangerschaps- en

ouderschapsverlof zijn zelfs v��l beter. Ook de bejaardenzorg is prima.

-          Onderwijs: meer aandacht voor sociale vaardigheden, natuur,�

Men kent maar ��n soort onderwijs! Gehandicapten of kinderen met een leerstoornis zitten allemaal bij elkaar.

-          Woningaanbod is goed

 

ARCHIEF


 
Celine bag leather outlet real Authentic 2015 bags belt yves saint laurent fake discount 2015 bags handbags replica store prada Celine luggage tote luggage tote nano replica online price Celine replica fake handbags trio official best 2015 bags luggage tote celine replica store 2015 bags purse chloe outlet store 2015 belt wallet prada replica online Best online sale fake handbags crossbody celine 2015 bags women outlet replica prada 2015 chloe outlet online women bags Authentic 2015 bags belt outlet shop prada 2015 bags belt prada replica online 2015 bags wallet replica sale prada 2015 bags purses celine replica store 2015 bags mini luggage tote replica online celine
Canada goose montebello womens toronto outlet shop official Hermes purse women wallet sale store price Canada goose mens chateau parka down cheap fake 2015 Yves saint laurent wallet satchel crossbody outlet discounts price Chloe bags faye handbags outlet store price Hermes birkin evelyne bags sale store authentic Prada wallets backpack bags outlet shop official Prada crossbody messenger womens outlet discounts 2015 Canada goose mens coats kensington parka sale fake authentic Celine luggage tote bags women sale discounts authentic Hermes belt evelyne handbags sale online real Hermes wallet women garden party outlet shop authentic Celine boston wallet bags replica fake best Christian louboutin mens heels sneakers replica fake official Hermes lindy kelly men outlet fake best Celine luggage tote handbags mini luggage sale discounts 2015 Christian louboutin sneakers pumps wedding sale fake price Prada shoulder belt womens replica cheap best Celine luggage tote nano mini luggage replica store 2015 Canada goose mens coats expedition parka cheap replica price Prada belt shoulder tote outlet cheap fake Christian louboutin heels pumps mens outlet fake real